37

SN-5027 诺普科分散剂                          12

SUA-030 润湿剂                                     3

SN-154消泡剂                                        2

乙二醇                                                    5

AMP-95 多功能助剂                               1

铁红粉                                                    140

XG-1001A 新光苯丙乳液                         450

Texanot 成膜助剂                                   20

防腐剂                                                    1

XG-60 新光增稠剂                                  6

                                                         54

TEM-003   流平剂                                 4

乙二醇                                                  4

TEM-103S 流平剂                                 4

                                                      257

 

100um湿膜制板)60度光泽76.7%

敬请注意该配方仅供参考,尽管该配方准确可靠,但我方并不对此承担任何责任。该配方是我们在实验室

所获得的原材料进行实验所得出的结果,因此您有必要亲自进行实验,确保该配方满足您的需要。